Fönsterputs efter dina behov

Fönsterputs Villa/Radhus

Fönsterputs av villor / radhus och andra byggnader från 700 kr per tillfälle. Vi har hög kapacitet och de verktyg som krävs för att även kunna putsa de svårare fönstren.

Fönsterputs Företag

Höga Höjder utför fönsterputs i många varianter till olika företag, såsom fönsterputs av kontorslokaler och återkommande fönsterputs av skyltfönster.
Ring oss på 08-410 470 14 för mer information.

Fönsterputs Lägenhet

Fönsterputs av lägenheter från 345 kr per tillfälle. Vi putsar även inglasade balkonger och takfönster. Utbildad personal som ni enkelt kommunicerar med.

Fasadrenovering

Att hålla en byggnads utsida i gott skick kan betyda stora besparingar på både lång och kort sikt.

Fasaden är byggnadens skydd mot väder och vind, detta innebär att vid t.ex. en putsskada kan fukt tränga in bakom den skyddande putsen och spränga sönder fasaden nästa gång det blir minusgrader. Detta kan i sin tur få till följd att fasaden får stora och kostsamma skador. Risken finns även för personskador då puts och i värsta fall tyngre delar av fasaden ger vika och faller ner på förbipasserande.

Höga Höjder använder en alternativ metod. Istället för att använda Byggställningar och liftar använder vi oss av en arbetsmetod som bygger på klätterteknik. Det innebär att vi kan erbjuda ett mer tids och kostnadseffektivt sätt att utföra arbeten på höga höjder och svåråtkomliga platser.

Vi kan erbjuda ett system som gör det möjligt att arbeta effektivt på höga höjder samtidigt som ni hyr självgående och effektiv arbetskraft. Till skillnad från att hyra in en lift eller en byggställning får ni här både åtkomst till de platser ni avser samtidigt som ni hyr in kompetent arbetskraft. All vår personal är EU certifierade arbetsklättrare med erfarenhet av arbeten på höga höjder.

Vi erbjuder även impregnering av fasader, kontakta oss för mer information.

Lagningar & villkor

Trasiga putsfasader återgärdar vi genom att knacka bort alternativ fräsa bort all lös puts/fog runt det drabbade området. Vi tunngrundar sedan skadan och lägger på nytt bruk.

Kontakta oss för en komplett förteckning av våra villkor & Arbetsmetoder.

Inspektion & installation

Vill du veta i vilket skick din puts eller tegelfasad befinner sig i kan du anlita Höga Höjder för en besiktning. Vi dokumenterar med hjälp av foto och video och kan lämna ett förslag på vilka åtgärder som behövs.

Vi utför även installationer av antenner, stegar, stuprör och annan utrustning.

Våra Fönsterputsare

Christian

Dan

Glenn

Taz

Victor

Våra partners

Personal med ID-brickor

Kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund

Certifierad Personal

Försäkrade upp till 10 MSEK